Utveksling

Informasjon rundt utveksling fra masterstudent Eirik Storhaug

For å reise på utveksling må man minst ha gjennomført 60 studiepoeng. Det er av den grunn ikke mulig å reise ut i løpet av første studieåret, eller 6. semester som er satt av til bacheloroppgave. Studering i utlandet kan da gjøres i løpet av høsten 3. semester, våren 4. semester og høsten 5. semester. I Norge er det mest vanlig med et semester når man først reiser ut, men i resten av Europa er det mer vanlig å ta et helt år. For bachelorgrad ved universitetet i Stavanger er det 5. semesteret som anbefales og er mest gunstig for utreise. Grunnen er at dette semesteret bare er sammensatt av valgfag.

Det er en ganske lang søknadsprosess med tidlige tidsfrister. Søknader må sendes inn tidlig på det forgående semesteret før planlagt semester utenlands. Vi anbefaler å ta kontakt med internasjonalt kontor i 2. etasje i Kitty Kiellands hus, eller på mail utveksling@uis.no for mer informasjon på dette området.

For å få godkjent studieplanen må obligatoriske fag hjemme, bli erstattet av tilsvarende fag i utlandet. Det er ikke alltid studiepoeng på hvert enkelt fag stemmer overens, men det er viktigste er at totalt antall studiepoeng er de samme. Kan være lurt å finne flere alternativ og heller droppe enkelte fag etter studiestart på utvekslingsstedet.

Enkelte land vil kreve visum. Man må da søke om et studentvisum. Dette vil ta tid, og kan også koste litt penger.

Det kan også være karakterkrav på universitetet man ønsker å reise til. Ved Berkeley University har de for eksempel krav om B i snitt. De fleste universitet har spesielle krav til engelsk-kunnskaper. For eksempel at man enten må ha ståkarakter i engelsk eller kanskje ha minst 4. Karakteren er ikke gjeldende om den er over 5 år gammel. En annen ting man må være observant på, er at om man har slått sammen norsk og engelsk karakter, kan det være den ikke blir godkjent. Da vil jeg anbefale å ta en engelsk test for å forsikre seg om at det blir gyldig.

Her kan du se de universitetene som har en utvekslingsavtale med UiS. Det er også mulighet for å studere andre plasser. men da må man på egenhånd gjøre en avtale med gjeldende universitet.

Under oppholdet kan man bli tilbudt studentbolig. Dette varierer i forhold til hvilket utvekslingsprogram man bruker. Mer info om dette kommer senere. Studentboliger er rimelig, men som regel er ikke standarden så alt for høy. Leide selv privat, og hadde god erfaring med det, selv om man gikk glipp av litt når man ikke bodde sammen med resten av utvekslingsstudentene. Om man skal bo i studentbolig, så kan man heller ikke belage seg på enerom og du vil ha folk rundt deg så å si hele tiden.

Ved hvert universitet er det en linjeforening for utvekslingsstudenter som tar imot nye studenter. De vil gi grunnleggende informasjon, samtidig nyttige tips og som regel en startpakke. Det vil også variere med hvilket utvekslingsprogram man er en del av. Da jeg reiste fikk vi mye info og et lokalt SIM-kort. Det vil også mest sannsynlig bli arrangert en del turer og arrangement som anbefales å få med seg. Her kan en bli kjent med folk fra hele verden som er i samme situasjon som deg.

Stipend

Ved studier i utlandet vil man kunne motta stipend som vanlig. Ved eventuelle skolepenger vil man kunne få disse dekket med ekstra studielån (Opp til 60 149 NOK i Norden, utenfor Norden 123 083 NOK – Tall fra lånekassen 2015). Utveksling i Norden gir grunnlag til å søke om stipend Nordplus som ligger på rundt 2 400 NOK pr måned. Ved studering innenfor EU vil man kunne motta Erasmus-stipend. Utenom de utvekslingsprogrammene over har UiS Bilaterale avtaler med en rekke andre universitet verden over. For masterstudenter som reiser på utveksling vil de få tilgang til programmet Nordtek.

Om utveksling virker interessant så kan du lese om andre sine erfaringer rundt utveksling her.