Timeplaner

1. år Maskin   2. år Maskin  3. år Maskin

Ellers kan man alltid finne timeplan for enkeltstudenter ved å bruke studentnummeret i søkefeltet her: https://cloud.timeedit.net/uis/web/student_u/