Søke master?

Informasjon rundt opptak på master fra masterstudent Eirik Storhaug

Om man vurderer å ta en master som bygger på maskin ved Universitetet i Stavanger er det tre hovedretninger man kan velge. Industriell økonomi, Konstruksjoner og materialer og Offshoreteknologi . I førstnevnte vil studenten spesialisere seg innenfor økonomisk administrative fag. Konstruksjoner og materialer vil gi kompetanse innen konstruksjonsteknikk og materialteknologi som er relevant for både landbasert- og offshorevirksomhet. Offshoreteknologi har fokus på marinteknologi samt undervannsteknologi.

Industriell økonomi

Det er på dette studiet krav til forkunnskap innenfor bedriftsøkonomi, organisasjonsteori og mikroøkonomi. På dette studiet kan studenter velge mellom spesialiseringer i økonomi og ledelse samt ingeniørfaglig fordypning. For denne studieretningen lagt til rette for 4 spesialiseringer  (20 sp)

  • Kontraktsadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Entreprenørskap og teknologiledelse
  • Investering og finans

(Enkelte av fagsammensetninger vil ikke være tilgjengelig avhengig av studiebakgrunn)

Konstruksjoner og materialer

På dette studiet kan du spesialisere deg innenfor Byggkonstruksjoner, Maskinkonstruksjoner eller Offshorekonstruksjoner. De to sistnevnte er relevant for de med maskin bachelor. Maskinkonstruksjoner har mer fokus på fluiddynamikk og materialteknologi, mens offshorekonstruksjoner retter seg mer mot konstruksjon og offshore design.  Det er ikke store forskjeller mellom studieretningene og man vil ha de fleste fagene til felles. Gjennom dette studiet vil man bygge videre på mye av det mekaniske som har blitt undervist under bachelorgraden. Det vil gi en bra grunnleggende kompetanse som dekker det grunnleggende innenfor offshore, konstruksjon og mekanikk.

Offshoreteknologi – Industrial Asset Management

Kombinerer ingeniørarbeid med viktige leder aspekter. Studenter vil få innføring innen drift og vedlikehold, økonomi, sikkerhet og risikoanalyse. Etter endt mastergrad vil studenten ha grunnleggende kunnskap innen ingeniørskap og ledelse av avanserte industrielle system. Studiet består av generelle prinsipp og metoder, som gjør at man kan jobbe med og løse utfordringer på avanserte ingeniør og operasjons nivå utenfor spesialiseringsområdet.

Offshoreteknologi – Marin- og undervannsteknologi

Man vil gjennom dette studiet få en avansert forståelse innen system og operasjoner relatert til marin og undervannsteknologi. Studenten vil ha spesialisert innsikt innen offshore teknologi ved å kombinere grunnleggende mekanisk ingeniørskap med marin teknologi. Ved hjelp av analyse vil studenten kunne bruke eksisterende teorier og metoder ute i arbeidsfeltet til å jobbe enerådig på praktiske og teoretiske problem. Dette studiet vil ha stort fokus på marin teknologi og fluid dynamikk.

Vektfag

Enkelte fag vil ha mer å si når man regner på karaktersnitt for å komme inn på master. Det vil si at enkelte fag vil påvirke vitnemålet dobbelt. Dette gjelder bare for å komme inn på master. Fagene dette gjelder er matematiske fag. Det er også krav til minst 30 studiepoeng i matematiske fag.

  • Matte 1 (MAT100)
  • Matte 2 (MAT200)
  • Matte 3 (MAT300)
  • Sannsynlighetsregning (STA100)

Obligatoriske fag

Det er obligatorisk å ha Vektoranalyse (MAT300) for å gå videre på master. Dette er bare valgfag på bachelor. Dette er generelt for alle masterlinjer, mens det derimot vil variere fra linje til linje om det er andre obligatoriske fag. Det er også krav til at en skal ha fullført 90 % av alle fag under bacheloren. Med andre ord er det mulig å fortsette på master selv om man mangler opptil 15 studiepoeng. For å skrive masteroppgave må man ha fullført minst 80 studiepoeng på masterstudiet.

Karaktersnitt

Om en allerede har kommet inn på 5årig master, så trenger en å ha C eller 3.0 i snitt for å fortsette videre på master.

Søking utenom blir bestemt av pågangen på hvert års søkere. Trykk på “Poenggrenser” for å se opptakskravene tidligere år.

Poenggrenser

 

Søknadsprosessen

Ved UiS er det et lokalt opptak som foregår på:
https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=uis

Dette gjelder for de som bare er inne på et bachelorstudie. De som er på 5-årig trenger bare å krysse av at en vil fortsette på studentweb ved endt bachelorgrad.