Maskinstudiet

 Hva gjør en maskiningeniør?

Maskiningeniører jobber innenfor mange ulike bransjer, og hvilke oppgaver du utfører til daglig avhenger mye av hvor du jobber. Noen lager bildeler mens andre lager sykehusutstyr.

Felles for alle maskiningeniører er at de arbeider med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester. Som maskiningeniør arbeider du mye med design for å bedre funksjonaliteten og effektiviteten til teknologien, samt. vedlikehold og drift, markedsføring og økonomistyring, lede produksjon osv.

Maskiningeniører er sentrale i driften av nesten alt teknisk utstyr som vi ser rundt oss.

En maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som for eksempel verkstedsindustrien og prosessindustrien. Prosessindustrien inkluderer blant annet papir-, metall- og olje- og gassproduksjon. Maskiningeniører jobber også hos produsenter og leverandører av utstyr, i rederier og oljeselskaper osv. En del maskiningeniører blir gründere og starter sin egen virksomhet.

Maskiningeniør-studiet

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk og statistikk som en del av utdanningen, men også emner som maskinelementer, materialteknologi, fluidmekanikk, termodynamikk, produksjonsteknikk, elementmetoder og styringsteknikk.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid. Bachelorstudiet avsluttes med et hovedprosjekt (bacheloroppgave), vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet.

Ved siden av studiet har du også muligheten til å bli med på studierettede prosjekter som både tar seg bra ut på CV’en og lar deg få bruke den teorien du lærer i praksis. På Universitet i Stavanger har vi studentprosjektene UiS Subsea og ION Racing UiS som holder på med henholdsvis undervannsfarkoster og elektrisk racerbil.