2013

Leder: Cato Vevatne
Nestleder: Petter Øydegard
Økonomiansvarlig: Bjarte Odin Kvamme
Arrangementansvarlig: Gisle Moe
Bedriftskontakt: Reidar Marin Berg
Styremedlem: Anja Husøy Hersel
Styremedlem: Magnus Geheb Ubostad

2013 i sin helhet ble for AKSEL sterkt preget medlemsvekst og økende aktivitet. Foreningen hadde sine aller første bedriftsbesøk hos Rosenberg og Oceaneering. Noe som bidro til å gjøre foreningen i stand til å ha billigere deltakeravgift på medlemsarrangementer. Mens AKSEL økte sin virksomhet var UiS preget av overtilbud av skolearrangementer i forhold til interessen blant studentene. Alle linjeforeningene på UiS slet med å få folk til sine arrangementer og hadde store utfordringer med å finne nye engasjerte studenter som var motiverte for å jobbe med sin linjeforening.