2012

Founding fathers
Styreleder: Cato Vevatne
Nestleder: Håkon Kjerkreit
Markedsansvarlig: Reidar Marin Berg
Arrangementansvarlig: Gisle Stave Moe
Økonomiansvarlig: Petter Digranes Øydegard
Styremedlem: Lars Ove Frette

Linjeforeningen ble stiftet 20. mars 2012 og ble i løpet av kort tid registrert som forening i brønnøysundregistrene. AKSEL avholdt stiftelsesfest 12. mai i grottene på Folken. Foreningens første fadderuke ble en braksuksess og interessen rundt AKSEL økte betydelig, noe som økte foreningens innflytelse. Året 2012 la et godt grunnlag for etterspørselen etter verv i AKSEL, der mange uoppfordret meldte sin interesse. I løpet av 2012 gikk AKSEL fra 0 til 94 medlemmer og markerte slutten av et fremgangsrikt år med å holde det største julebordet av alle studentforeningene.